Bỏ qua nội dung chính

Tiêu đề

Hồ sơ giải quyết nghỉ hưu 

Đơn vị

Sở Nội vụ 

Lĩnh vực

Cán bộ, Công chức, Viên chức 

Cơ sở pháp lý

Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;
 
Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ;
 
Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ;
 
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 
Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 
Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 
Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
 
Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;
 
Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.
 
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ (Phòng số 1, lầu 1) tại số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.
      Khi nhận hồ sơ, Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định:
      - Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
      - Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện thành phần hồ sơ.
 
Bước 3: Nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận.
     
      Thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu:
       - Sáng từ 7h30 đến 11h30.
       - Chiều từ 13h00 đến 17h00.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ (Phòng số 1, lầu 1) tại số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.

Thành phần số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ: 
  • Gửi trước ngày nghỉ hưu 3 tháng:

    1. Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân quận-huyện;
    2. Bản photo Sổ Bảo hiểm xã hội, quyết định lương hiện hưởng;
    3. Đơn xin nghỉ hưu đối với người nghỉ hưu trước tuổi;
    4. Bản photo Biên bản giám định y khoa đối với trường hợp nghỉ mất sức;
    5. Quyết định xếp hạng doanh nghiệp mới nhất, đối với viên chức quản lý doanh nghiệp.

II. Số lượng hồ sơ:

01 bộ đối với diện thuộc Sở Nội vụ giải quyết (02 bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện trình Ủy ban nhân dân thành phố), xếp theo thứ tự như trên.

Thời gian giải quyết

Trong vòng 15 ngày làm việc.

Đối tượng

cán bộ, công chức, viên chức  

Kết quả

Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

Không

Lệ phí

Không
Tệp đính kèm
Thủ tục 16 _Hồ sơ giải quyết nghỉ hưu.doc    
Đã tạo vào thời điểm 13/01/2012 4:07 CH  bởi SONOIVU\snv.vmhoang 
Được sửa tại 13/01/2012 4:19 CH  bởi SONOIVU\snv.vmhoang 

Danh sách thủ tục: Hồ sơ giải quyết nghỉ hưu