Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hội Dân tộc học Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

số 2598/QĐ-UB-NC ngày 28/5/1996 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực hoạt động

dân tộc học và các ngành học có liên quan đến dân tộc 

Người đứng đầu

Ngô Văn Lệ - Chủ tịch 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Văn hóa và Thể thao 

Cơ quan định hướng về chính trị

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố

Trụ sở

Khoa Nhân học Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, số 10-12 đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 

Số điện thoại liên hệ

0909.727688 - Tổng Thư ký Phan Thị Hồng Xuân 

ItemStatus

Tệp đính kèm
QD thành lập số 2598 ngày 28.5.1996.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 06/07/2018 10:59 SA  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 14/09/2018 1:22 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hội Dân tộc học Thành phố Hồ Chí Minh