Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

số 4529/QĐ-UB ngày 22/10/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực hoạt động

tổ chức các hoạt động liên quan đến ngành dược 

Người đứng đầu

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan - Chủ tịch 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Y tế 

Cơ quan định hướng về chính trị

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố

Trụ sở

81 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại liên hệ

0903.955767 - DS. Trương Thị Xuân Huệ - Tổng Thư ký 

ItemStatus

Tệp đính kèm
QD thành lập số 4529 ngày 22.10.2003.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 06/07/2018 11:03 SA  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 17/10/2018 1:54 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh