Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hội Khoa học kinh tế và quản lý Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

số 20/QĐ-UB ngày 18/02/1987 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực hoạt động

lĩnh vực kinh tế và quản lý trên địa bàn Thành phố 

Người đứng đầu

PGS.TS Phương Ngọc Thạch - Chủ tịch 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Khoa học và Công nghệ 

Cơ quan định hướng về chính trị

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố

Trụ sở

224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại liên hệ

0913.412054 -Tổng Thư ký - Nguyễn Hữu Ngọc 

ItemStatus

Tệp đính kèm
QD thành lập số 20 ngày 18.02.1987.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 06/07/2018 1:44 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 15/10/2018 3:55 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hội Khoa học kinh tế và quản lý Thành phố Hồ Chí Minh