Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hội Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

5994/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 

Lĩnh vực hoạt động

Trọng tài thương mại 

Người đứng đầu

 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Tư pháp 

Cơ quan định hướng về chính trị

 

Trụ sở

163/18 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại liên hệ

 

ItemStatus

Tệp đính kèm
QĐ 5994-UBND ngày 13-11-2017.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 20/04/2018 2:15 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 09/05/2018 1:17 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hội Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh