Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

số 141/QĐ-UB ngày 29/5/1984 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực hoạt động

xây dựng và vật liệu xây dựng 

Người đứng đầu

 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Xây dựng 

Cơ quan định hướng về chính trị

 

Trụ sở

 

Số điện thoại liên hệ

 

ItemStatus

Tệp đính kèm
QD thành lập số 141 ngày 29.5.1984.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 21/08/2018 3:31 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 21/08/2018 3:31 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh