Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

990/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 

Lĩnh vực hoạt động

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các nữ Doanh nhân Thành phố 

Người đứng đầu

 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Công Thương 

Cơ quan định hướng về chính trị

 

Trụ sở

170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại liên hệ

 

ItemStatus

Tệp đính kèm
QD 990 cho phep thanh lap Hoi.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 27/04/2018 2:39 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 27/04/2018 2:42 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh