Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Liên đoàn Bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

số 215/QĐ-UB ngày 10/7/1991 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực hoạt động

tổ chức các hoạt động liên quan đến bóng rổ 

Người đứng đầu

 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Văn hóa và Thể thao 

Cơ quan định hướng về chính trị

Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở

Lầu 2, Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ, số 01 đường Lữ Gia, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại liên hệ

 

ItemStatus

Tệp đính kèm
QD thành lập số 215 ngày 10.7.1991.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 14/09/2018 3:34 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 14/09/2018 3:34 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Liên đoàn Bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh