Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hội Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

2641/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 

Lĩnh vực hoạt động

nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất - kinh doanh và dịch vụ thủy sản 

Người đứng đầu

 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Cơ quan định hướng về chính trị

 

Trụ sở

126H Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại liên hệ

 

ItemStatus

Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 27/04/2018 2:54 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 27/04/2018 2:54 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hội Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh