Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

số 922/QĐ-UB ngày 11/6/1992 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực hoạt động

tổ chức các hoạt động liên quan đến các bộ môn cờ 

Người đứng đầu

 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Văn hóa và Thể thao 

Cơ quan định hướng về chính trị

Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở

 

Số điện thoại liên hệ

 

ItemStatus

Tệp đính kèm
QD thành lập số 922 ngày 11.6.1992.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 14/09/2018 3:47 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 14/09/2018 3:47 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh