Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hội Yến sào Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

5096/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 

Lĩnh vực hoạt động

đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hoạt động khoa học và kỹ thuật ngành yến sào 

Người đứng đầu

 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Cơ quan định hướng về chính trị

 

Trụ sở

418/4A Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại liên hệ

 

ItemStatus

Tệp đính kèm
QD 5096 cong nhan thanh lap Hoi.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 27/04/2018 3:42 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 27/04/2018 3:42 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hội Yến sào Thành phố Hồ Chí Minh