Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

số 3661/QĐ-UB-VX ngày 14/7/1998 

Lĩnh vực hoạt động

giúp đỡ bệnh nhân nghèo và trẻ em kém may mắn có điều kiện chữa trị sớm hòa nhập cộng đồng. 

Người đứng đầu

 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Y tế 

Cơ quan định hướng về chính trị

 

Trụ sở

24 đường Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại liên hệ

 

ItemStatus

Tệp đính kèm
QD thành lập số 3661 ngày 14.7.1998.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 17/10/2018 2:11 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 17/10/2018 2:11 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh