Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

số 5134/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 của Chủ tịch UBND Thành phố 

Lĩnh vực hoạt động

hỗ trợ, giúp đỡ các cán bộ công tác tại Ban Dân y miền Nam gặp khó khăn hay bệnh tật; giáo dục truyền thống Ban Dân y miền Nam qua các thời kỳ 

Người đứng đầu

PGS.TS Trần Thị Trung Chiến - Chủ nhiệm 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Y tế 

Cơ quan định hướng về chính trị

Đảng ủy Sở Y tế

Trụ sở

495 đường Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại liên hệ

 

ItemStatus

Tệp đính kèm
QD 5134 ngày 27.11.2008 thành lập CLB.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 17/10/2018 3:00 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 17/10/2018 3:00 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam Thành phố Hồ Chí Minh