Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

số 2596/QĐ-UB ngày 07/6/2004 của Chủ tịch UBND Thành phố 

Lĩnh vực hoạt động

kinh doanh đa ngành nghề 

Người đứng đầu

Ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hội 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Công Thương 

Cơ quan định hướng về chính trị

Ban Dân vận Thành ủy

Trụ sở

số 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại liên hệ

35129097 

ItemStatus

Tệp đính kèm
QD thành lập số 2596 ngày 07.6.2004.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 23/10/2018 10:28 SA  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 23/10/2018 10:31 SA  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh