Bỏ qua nội dung chính

Tiêu đề

tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp, liên kết các doanh nhân trẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 23/10/2018 1:11 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 23/10/2018 1:11 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

Lĩnh vực_ToChucHoiQuy: tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp, liên kết các doanh nhân trẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh