Bỏ qua nội dung chính

Tiêu đề

hỗ trợ vật chất cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài của Thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích trong thi đấu hoặc gặp chấn thương; cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài có hoàn cảnh gia đình khó khăn 
Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 19/06/2018 2:02 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 19/06/2018 2:02 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

Lĩnh vực_ToChucHoiQuy: hỗ trợ vật chất cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài của Thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích trong thi đấu hoặc gặp chấn thương; cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài có hoàn cảnh gia đình khó khăn