Bỏ qua nội dung chính
Bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 Thứ Hai, 21/02/2011, 09:55

Quy định về cơ cấu thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

 

Ngày 16/02/2011, Thủ tướng ký Quyết định số 215/QĐ-TTg hướng dẫn cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, việc dự kiến và định hướng cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp phải đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong công tác cán bộ.

Thường trực Hội đồng nhân dân chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND cấp mình theo quy định tại Điều 14 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003.

Căn cứ tình hình cụ thể của mỗi đơn vị hành chính để dự kiến và điều chỉnh cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp phù hợp ở mỗi địa phương, thực hiện các định hướng cơ cấu như sau:

-   Về cơ cấu đại biểu trẻ dưới 35 tuổi, phấn đấu đạt tỷ lệ chung không dưới 15%.

-   Về cơ cấu đại biểu nữ, phấn đấu đạt tỷ lệ chung khoảng 30% trở lên

-   Về tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng, phấn đấu đạt tỷ lệ chung không dưới 10%.

-   Tăng thêm một Phó trưởng ban chuyên trách tại các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các xã, thị trấn miền xuôi có từ 4.000 người trở xuống được bầu 25 đại biểu. Nếu có trên 4.000 người thì cứ thêm 2.000 người được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu. Xã, thị trấn miền núi và hải đảo có từ 2.000 - 3.000 người được bầu 25 đại biểu. Nếu trên 3.000 người thì cứ thêm 1.000 người được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu.

HĐND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được bầu không quá 40 đại biểu. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ là: Tỉnh miền xuôi và thành phố trực thuộc TƯ có từ 1 triệu người trở xuống được bầu 50 đại biểu; nếu có trên 1 triệu người thì cứ thêm 50.000 người được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu. Tỉnh miền núi có từ 500.000 người trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 500.000 người thì cứ thêm 30.000 người được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ khác có trên 3 triệu người được bầu không quá 95 đại biểu HĐND.

Chiều 16-2, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND TPHCM khóa VIII do bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP làm Chủ tịch, đã họp thông qua kế hoạch tổ chức bầu cử. Ông Đặng Công Luận, Giám đốc Sở Nội Vụ TP, Ủy viên thư ký của Ủy ban bầu cử cho biết: thống kê có khoảng 5,6 triệu cử tri 7,5 triệu dân của TPHCM đi bầu cử (tăng 1,3 triệu dân so với lần bầu cử trước). Dự kiến có khoảng 3.500 khu vực bỏ phiếu và trung bình mỗi khu vực có từ 300-400 cử tri tham gia bầu cử. Hiện nay, Sở Nội vụ đã hướng dẫn thành lập Ủy ban bầu cử ở 63 xã - thị trấn trên địa bàn TP bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn; thống kê danh sách cử tri đi bầu; hướng dẫn HĐND xã - thị trấn tổ chức hiệp thương theo luật định.

Quyết định số 215/QĐ-TTg của Thủ tướng về hướng dẫn cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

 

 

 


Số lượt người xem: 19970 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày