Bỏ qua nội dung chính
Bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 Thứ Hai, 21/03/2011, 16:55

Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, đại biểu Hội đồng nhân dân xã-thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10; Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12; Nghị quyết liên tịch số 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTW MTTQVN ngày 08 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết liên tịch số 02/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTW MTTQVN ngày 08 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ngày 19 tháng 3 năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 1185/UBND-VX về tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, đại biểu Hội đồng nhân dân xã-thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 (bao gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử). Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân quận – huyện tập trung chỉ đạo các phường – xã, thị trấn:

-         Từ ngày 24 tháng 3 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2011, Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại nơi cư trú về người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đảm bảo chương trình, nội dung, thời gian và số người tham dự theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 18/KH-UBMT ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân xã – thị trấn nhiệm kỳ 2011 – 2016.

-         Từ ngày 29 tháng 3 năm 2011 đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2011, Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại nơi cư trú của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, đại biểu Hội đồng nhân dân xã – thị trấn nhiệm kỳ 2011 – 2016./.

 

Công văn số 1185/UBND-VX về tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, đại biểu Hội đồng nhân dân xã-thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016.


Số lượt người xem: 9140 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày