Bỏ qua nội dung chính
Bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 Thứ Tư, 27/04/2011, 13:55

Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị những người ứng cử đại biểu (nhiệm kỳ 2011-2016) gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử trên địa bàn TP.HCM

Ngày 25 tháng 4 năm 2011, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP.HCM ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và những người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa VIII (NK 2011-2016) gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thực hiện quyền vận động bầu cử thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để báo cáo với cử tri dự kiến những việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu. Đồng thời tại điều kiện cho cử tri có điều kiện tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để hiểu rõ hơn người ứng cử để bầu ra những người đủ tiêu chuẩn.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quối hội và ứng cử đại biểu HĐND TP do Ban Thường trực UB MTTQ quận - huyện chủ trì.

Thời gian bắt đầu từ ngày thứ ba 03/5 đến hết ngày tứ tư 18 tháng 5 năm 2011. Hết thời gian trên, người ứng cử có thể thực hiện các hình thức vận động bầu cử khác theo quy định pháp luật đến hết ngày thứ sáu 20/5/2011.

Ngoài ra người ứng cử đại biểu tiếp xúc, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng TP và trên mạng thông tin điện tử về bầu cử của UB bầu cử (nếu có) để trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội hoặc nếu được bầu làm đại biểu HĐND TP. Việc vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng phải kết thúc trước khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu 24 giờ.

Để tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bầu, thì: Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử phải được tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng, tạo không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa người ứng cử và cử tri; không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; không biến vận động bầu cử thành nơi để khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo; không được lạm dụng uy tín, chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý các phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình; không được sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể và cá nhân để lôi khéo, mua chuộc cử tri; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình vận động bầu cử.

Kế hoạch 52/KH-UBMT


Số lượt người xem: 8584 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày