Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 1 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:51
Ông Tề Trí Dũng  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TỀ TRÍ DŨNG - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - trách nhiệm hữu hạn một thành viên. - Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Trung cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. Ông TỀ TRÍ ...
Ông Lê Trương Hải Hiếu  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ TRƯƠNG HẢI HIẾU - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. Ông ...
Bà Nguyễn Nguyệt Huệ  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN NGUYỆT HUỆ - Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011–2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. Bà NGUYỄN NGUYỆT HUỆ, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1954. Quê quán: ...
Bà Đào Thị Hương Lan  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN - Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. Bà ...
Bà Nguyễn Đinh Minh Phương  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN ĐINH MINH PHƯƠNG - Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ quận 1. - Cử nhân Luật, Trung cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII ( nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1. Bà NGUYỄN ĐINH MINH PHƯƠNG, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1975. ...
Xem theo ngày Xem theo ngày