Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 10 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:35
Ông Huỳnh Ngọc Ánh  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông HUỲNH NGỌC ÁNH - Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Luật, đang làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ Luật, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII ( nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 10: Quận 9. Ông ...
Ông Cao Thanh Bình  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông CAO THANH BÌNH - Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn 9, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận 9, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố. - Cử nhân Hành chính, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cao cấp Lý luận Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII ( nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ...
Ông Lê Thái Hỷ  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ THÁI HỶ - Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. - Tiến sĩ Toán Tin, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII ( nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 10: Quận 9. Ông LÊ THÁI HỶ, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1956. Quê quán: ...
Bà Đặng Thị Hồng Liên  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà ĐẶNG THỊ HỒNG LIÊN - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9. - Kỹ sư Thủy Lợi, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1999-2009 Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII ( nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số ...
Ông Nguyễn Tấn Phước  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN TẤN PHƯỚC - Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố. - Kỹ sư Cơ khí, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 10: Quận 9. Ông NGUYỄN TẤN PHƯỚC, sinh ngày 20 tháng 12 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày