Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 11 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:19
Ông Lâm Đình Chiến  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÂM ĐÌNH CHIẾN - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu HĐND thành phố khóa VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 11: Quận 10. Ông LÂM ĐÌNH CHIẾN, ...
Ông Nguyễn Quốc Phương  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị học. Ứng cử viên Đại biểu HĐND thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 11: Quận 10. Ông NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG, sinh ngày 05 tháng 7 năm 1955. ...
Ông Nguyễn Tấn Tài  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN TẤN TÀI - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 10. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 11: Quận 10. Ông NGUYỄN TẤN TÀI, sinh ngày 24 ...
Hòa Thượng Thích Thiện Tánh (Nguyễn Minh Tâm)  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Hòa thượng THÍCH THIỆN TÁNH (NGUYỄN MINH TÂM) - Phó Ban Thường trực Thành Hội Phật giáo thành phố. - Tu sĩ Phật giáo, Trung cấp Chính trị. - Đại biểu HĐND thành phố khóa IV, V, VI, VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số ...
Bà Trần Hoàng Khánh Vân  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà TRẦN HOÀNG KHÁNH VÂN - Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn 10, Giám đốc nhà Thiếu nhi quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Anh văn, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 11: ...
Xem theo ngày Xem theo ngày