Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 12 Thứ Năm, 12/05/2011, 14:04

Ông Lê Hoàng Quân (Lê Minh Sơn)

A. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ông LÊ HOÀNG QUÂN

       (Lê Minh Sơn)

-  Ủy  viên  Ban  Chấp  hành Trung  ương  Đảng  khóa  IX, X, XI; Phó thư Thành y, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2004 – 2011).

- Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

- Đại biểu Quốc hội khóa X, Đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa VII.

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016)

Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011

Đơn vị bầu cử số 12: Quận 11.

Ông LÊ HOÀNG QUÂN, sinh ngày 10 tháng 02 m 1953. Quê quán: xã Tân Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hiện cư ng tại Nhà công v của Thành y thành ph H Chí Minh.

Quá trình công c của Ông như sau:

- T tháng 6 m 1967 đến m 1973: Ông vừa đi học, vừa hoạt động hợp pháp, làm Giao liên cho Huyện đội, Huyện y Dĩ An và th xã Biên Hòa;

- T m 1974 đến m 1994: Ông thoát ly công c tại Th y Biên Hòa, gi các chức vụ: Phó Chánh n phòng, Chánh n phòng, y viên Thư , Phó Ch tịch Thường trực UBND thành ph Biên Hòa; Đại biểu HĐND thành ph Biên a (khóa II, III, IV, V, VI), Ch tịch HĐND thành ph Biên Hòa; y viên Ban Chấp hành, Thường v Thành ủy, Bí thư Thành y thành ph Biên Hòa. Ông được kết nạp o Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 06 tháng 7 m 1978;

- T m 1994 đến m 2004: Ông là y viên Ban Chấp hành, Thường v Tỉnh y, Phó Bí thư, Ch tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa V (1994 - 1996), Ch tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa VI (1996 - 1999). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh y (năm 2000), y viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (2001 - 2005), Bí thư Tỉnh y Đồng Nai (2000 - 2004). Đại biểu Quốc hội khóa X (1997 - 2002), y viên y ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội;

- T tháng 11 m 2004 đến tháng 7 m 2006: Ông là y viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (nhiệm k 2006 - 2010), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành ph H Chí Minh (11/2004 - 7/2006);

- T tháng 7 m 2006 đến tháng 12 m 2010: Ông là y viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành y khóa VIII, Ch tịch UBND thành ph Hồ Chí Minh, Đại biểu HĐND thành ph khóa VII (2004 - 2011);

- T tháng 12 m 2010 đến nay: Ông là y viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2011 - 2016); Phó Bí thư Thành y khóa IX, Ch tịch y ban nhân n thành ph H Chí Minh.

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Quyết thắng hạng I, Huân chương kháng chiến hạng III, Huân chương Lao động hạng II, Huân chương Lao động hạng III.

Ông LÊ HOÀNG QUÂN được y ban Mặt trận T quốc Việt Nam thành ph giới thiệu ra ứng c Đại biểu Hội đồng Nhân n thành ph khóa VIII (nhiệm k 2011 - 2016), đơn v bầu c s 12: Quận 11.

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi tên Lê Hoàng Quân, là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, hiện Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thư thành y, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2011. Được sự chấp thuận của tổ chức sự tín nhiệm của đồng bào cử tri, tôi rất vinh dự tham gia tái ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Theo Luật định, tôi xin trình bày Chương trình hành động khi được cử tri tín nhiệm trong nhiệm kỳ tới như sau:

1/ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực.

2/ Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, cùng với các tầng lớp nhân dân thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2011 - 2015, cụ thể:

Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Phát triển sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội; Từng bước giải quyết trình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; Xây dựng chế, chính sách đầu phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao; Giải quyết việc làm; Thực hiện tốt các chính sách an sinh hội, đền ơn đáp nghĩa; Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa địa bàn dân cư, cùng nhân dân thành phố ra sức xây dựng, bảo vệ phát triển thành phố xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

3/ Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn hội; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kéo giảm các tệ nạn xã hội, tội phạm tai nạn giao thông. Thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phát huy quyền dân chủ XHCN của nhân dân để xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

4/ Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và đồng bào thành phố.

Xin trân trọng cám ơn những tình cảm quí báu đồng bào, đồng chí cử tri đã động viên, chia sẻ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trọng trách trong nhiệm kỳ vừa qua để ra sức phấn đấu làm tốt hơn nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.


Số lượt người xem: 4663 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày