Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 12 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:10
Ông Phan Minh Châu  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông PHAN MINH CHÂU - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 11, TP.HCM. - Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu HĐND quận khóa IX (nhiệm kỳ 2004-2009). Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm ...
Bà Đặng Thị Minh Hiếu  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà ĐẶNG THỊ MINH HIẾU - Phó Trưởng ban Tổ chức – Tuyên huấn – Thanh Thiếu niên - Trường học Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Luật, Y sĩ đa khoa, Trung cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu ...
Ông Phạm Hiếu Nghĩa  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông PHẠM HIẾU NGHĨA - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 11. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu HĐND thành phố khóa VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 12: Quận 11. Ông PHẠM HIẾU NGHĨA, ...
Ông Lê Hoàng Quân (Lê Minh Sơn)  (12/05)
.ExternalClassD510DD3DC2234A1BA3B0D625012063A4 .shape {;} A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ HOÀNG QUÂN (Lê Minh Sơn) - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2004 – 2011). - Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu Quốc hội khóa X, Đại biểu HĐND ...
Ông Châu Nhựt Trung  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông CHÂU NHỰT TRUNG - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Gia Huynh đệ. - Thiết kế Xây dựng hữu tuyến. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 12: Quận 11. Ông CHÂU NHỰT TRUNG, sinh ngày 29 tháng 5 năm 1957. Quê ...
Xem theo ngày Xem theo ngày