Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 13 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:06
Ông Lê Binh Hùng  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ BINH HÙNG - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt thành phố Hồ Chí Minh; - Đại học Ngoại thương, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 13: Quận 12. Ông LÊ BINH HÙNG, sinh ngày 30 tháng 10 năm ...
Ông Nguyễn Văn Lâm  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN VĂN LÂM - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. - Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị ...
Bà Lê Thị Ngọc Thanh  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà LÊ THỊ NGỌC THANH - Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Quận 12. - Thạc sĩ Luật, đang học Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 13: Quận 12. Bà LÊ THỊ NGỌC THANH, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1984. Quê ...
Ông Nguyễn Thanh Tùng  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN THANH TÙNG - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 12. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu HĐND cấp quận (nhiệm kỳ 2004-2011). Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày