Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 14 Thứ Sáu, 18/10/2019, 09:18
Ông Thái Tuấn Chí  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông THÁI TUẤN CHÍ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn. - Cao cấp Quản trị kinh doanh của Đại học Tuck-Dartmouth Hoa Kỳ. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày ...
Ông Phạm Quí Cường  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông PHẠM QUÍ CƯỜNG - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố. - Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 1999-2004 và 2004-2009; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII (nhiệm kỳ 2004-2011). Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng ...
Ông Huỳnh Văn Hải  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông HUỲNH VĂN HẢI - Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất Thực phẩm Công nghệ Bảo Long thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Kinh tế, Đại học Sư phạm. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 14: Quận 12. Ông HUỲNH VĂN HẢI, sinh ngày 11 tháng ...
Ông Trương Văn Hiền  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRƯƠNG VĂN HIỀN - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn. - Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 14: Quận ...
Ông Lê Hùng Sơn  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ HÙNG SƠN - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 14: Quận 12. Ông LÊ HÙNG SƠN, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1957. Quê ...
Xem theo ngày Xem theo ngày