Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 16 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:42
Ông Lê Quốc Dũng  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ QUỐC DŨNG - Trưởng Bộ phận Quản lý chất lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Liksin, Phó Bí thư Chi đoàn An Lạc. - Cử nhân Hóa học, Cử nhân Kinh tế. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 16: Quận Bình Tân. Ông LÊ QUỐC DŨNG, ...
Ông Nguyễn Thành Nhân  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN THÀNH NHÂN - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Liên Hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố, Giám đốc chuỗi siêu thị Co.opMart. - Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trung cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu HĐND thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 ...
Ông Nguyễn Tấn Phong  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN TẤN PHONG - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng. - Cử nhân Văn chương, Cử nhân Báo chí, Đại học Mác - Lênin. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 16: Quận Bình Tân. Ông NGUYỄN TẤN ...
Bà Phan Thị Thắng  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà PHAN THỊ THẮNG - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Bình Tân. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận (nhiệm kỳ 2004-2011). Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm ...
Bà Nguyễn Thị Kim Thu  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN THỊ KIM THU - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản. - Cử nhân Kinh tế, Chứng chỉ Kinh tế học ứng dụng và phân tích chính sách (Chương trình Fulbright Việt Nam), Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ ...
Xem theo ngày Xem theo ngày