Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 17 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:25
Ông Đinh Phương Duy  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông ĐINH PHƯƠNG DUY - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh. - Tiến sĩ Tâm lý học, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 17: Quận Bình Thạnh. Ông ĐINH PHƯƠNG DUY, sinh ngày ...
Ông Nguyễn Quý Hòa  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN QUÝ HÒA - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình thành phố Hồ chí Minh. - Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư Vô tuyến điện, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử ...
Ông Vương Đức Hoàng Quân  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông VƯƠNG ĐỨC HOÀNG QUÂN - Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. - Tiến sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính, Cử nhân Anh văn, đang học Cao cấp Lý luận chính trị - Hành chính. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 ...
Ông Dương Vũ Thông  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông DƯƠNG VŨ THÔNG - Nhà báo, Ủy viên Thường trực Hội nhà báo thành phố. - Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Báo chí, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 17: quận Bình Thạnh. Ông DƯƠNG VŨ THÔNG, sinh ngày 30 ...
Bà Đặng Ái Việt (Đặng Thị Bông)  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà ĐẶNG ÁI VIỆT (Đặng Thị Bông) - Họa sĩ, Hội viên Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh - Đại học Mỹ thuật, Trung cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 17: quận Bình Thạnh. Bà ĐẶNG ÁI VIỆT, sinh ngày 16 tháng 11 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày