Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 18 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:12
Ông Phạm Quốc Bảo  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông PHẠM QUỐC BẢO - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Điện, đang học Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 18: Quận Bình ...
Ông Trương Quốc Lâm  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRƯƠNG QUỐC LÂM - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Bình Thạnh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh. - Cử nhân Xã hội học, Cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Trung cấp Thương mại, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII ...
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY - Ủy viên Đảng Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. - Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân phường (nhiệm kỳ 1995 - 1999). Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày ...
Ông Nguyễn Đức Trí  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN ĐỨC TRÍ - Trưởng phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Nhân dân Gia định. - Bác sĩ ngoại khoa, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 18: Quận Bình Thạnh. Ông NGUYỄN ĐỨC TRÍ, sinh ngày 29 ...
Bà Nguyễn Thị Việt Tú  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN THỊ VIỆT TÚ - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Điện Biên, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. - Đại học Sư phạm ngành Anh văn, Trung cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân quận (nhiệm kỳ 2004 - 2009). Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày