Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 19 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:08
Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM - Chánh Văn phòng Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Hành chính. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 19: Quận Gò Vấp. Bà NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM, sinh ngày ...
Ông Trần Văn Khuyên  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRẦN VĂN KHUYÊN - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Gò Vấp, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể quận Gò Vấp. - Cử nhân Khoa học Giáo dục Chính trị, Đại học Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 1994 - 1999, nhiệm kỳ 1999 - 2004. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành ...
Ông Văn Đức Mười  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông VĂN ĐỨC MƯỜI - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Vissan thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên. - Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân Anh văn, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng ...
Ông Dư Phước Tân  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông DƯ PHƯỚC TÂN - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Nghiên cứu Quản lý đô thị - Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố. - Tiến sĩ Khoa học về đô thị, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 19: Quận Gò Vấp. Ông ...
Ông Trần Văn Thiện  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRẦN VĂN THIỆN (TRẦN HOÀNG THIỆN) - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực - Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Trung cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm ...
Xem theo ngày Xem theo ngày