Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 2 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:19
Ông Võ Anh Dũng  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông VÕ ANH DŨNG - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. - Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, Trung cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2004 - 2010. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Bầu cử ngày ...
Ông Nguyễn Hồng Hà  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN HỒNG HÀ - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII (nhiệm kỳ 2004 – 2011). Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu ...
Bà Lã Thị Lan  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà LÃ THỊ LAN - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố; Giám đốc Quỹ Doanh nhân Vì Cộng đồng; Chủ tịch hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện thành phố; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đầu tư Tiến Lộc. - Kỹ sư Hóa, Chứng chỉ Quản lý Kinh tế; Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ ...
Ông Nguyễn Văn Sơn  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN VĂN SƠN - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 2. - Chỉ huy Tham mưu Quân sự địa phương, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 2: Quận 2. Ông NGUYỄN VĂN SƠN, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1958. ...
Bà Võ Minh Thanh Tùng  (10/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà VÕ MINH THANH TÙNG - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 2. - Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011–2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 2: Quận 2. Bà VÕ MINH THANH TÙNG, sinh ngày 08 tháng 3 năm 1978. Quê quán: xã ...
Xem theo ngày Xem theo ngày