Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 20 Thứ Năm, 12/05/2011, 16:39

Ông Nguyễn Hoàng Minh

A. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH

-  Phó  Giám  đốc  Ngân  hàng  Nhà  nước  Chi  nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

- Cử nhân Kinh tế - Ngân hàng, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)

Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011

Đơn vị bầu cử số 20: Quận Gò Vấp.

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1961. Quê quán: huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Hiện ngụ tại số 127 Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 3 năm 1984 đến tháng 6 năm 1986: Ông cán bộ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh An Giang;

- Từ tháng 6 năm 1986 đến tháng 8 năm 1988: Ông được bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Kinh tế Kế hoạch Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh An Giang;

- Từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 10 năm 1992: Ông Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổng hợp Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh An Giang. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 05 tháng 12 năm 1990;

- Từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 6 năm 1995: Ông Trưởng phòng Kiểm soát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh An Giang;

- Từ tháng 6 năm 1995 đến tháng 4 năm 1998: Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ Tín dụng Khu vực tỉnh An Giang;

- Từ tháng 5 năm 1998 đến tháng 6 năm 2008: Ông được điều động bổ nhiệm Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh An Giang Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh An Giang;

- Từ tháng 6 năm 2008 đến nay: Ông được điều động bổ nhiệm Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. thư Đảng ủy sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), đơn vị bầu cử số 20: Quận Gò Vấp.

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa: Quý vị cử tri.

Tôi tên Nguyễn Hoàng Minh, đang công tác tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.

Trước hết tôi xin trân trọng cám ơn lãnh đạo thành phố, Quận y, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận Gò Vấp đã tạo điều kiện cho tôi được báo cáo về chương trình hành động của mình khi ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VIII. Đây không chỉ vinh dự của bản thân còn trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân và các quý vị cử tri.

Với hơn 27 năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tôi đã phấn đấu hết mình sự nghiệp của ngành, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hội theo định hướng XHCN.

Bằng những kiến thức kinh nghiệm đã tích lũy được cùng với tâm nguyện vì lợi ích của thành phố, của quốc gia, dân tộc, quyền lợi của nhân dân lao động, hiện nay, bản thân đang cùng toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế mô, bảo đảm an sinh xã hội theo các nghị quyết của Đảng, Nhà nước.

Với cách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa VIII nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu, tôi nhận thức được trách nhiệm của mình cùng với nhân dân cử tri phấn đấu mục tiêu chung phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, hội địa phương. Ngoài nhiệm vụ chung của người đại biểu HĐND TP, tôi sẽ lắng nghe và phản ánh đầy đủ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cử tri tại địa phương những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm cần phải giải quyết, tháo gỡ.

Với khả năng tâm huyết của bản thân mình, tôi tin tưởng rằng tôi sẽ không phụ lòng tín nhiệm của quý vị.

Xin cảm ơn./.


Số lượt người xem: 6131 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày