Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 20 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:11
Bà Hoàng Thị Thu Hà  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà HOÀNG THỊ THU HÀ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng bộ bộ phận Nhà máy, Phó Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven “A”, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn. - Kỹ sư Hóa thực phẩm, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 ...
Ông Nguyễn Hoàng Minh  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN HOÀNG MINH - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Kinh tế - Ngân hàng, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 20: Quận Gò Vấp. Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, sinh ngày 24 ...
Ông Võ Văn Sen  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông VÕ VĂN SEN - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII (nhiệm kỳ 2004-2011). Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa ...
Bà Nguyễn Thị Mai Thương  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN THỊ MAI THƯƠNG - Bí thư Quận Đoàn, kiêm Giám đốc Nhà Thiếu nhi quận Gò Vấp. - Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Báo chí, Trung cấp Chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân phường (nhiệm kỳ 2004 - 2009). Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ...
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông BÙI TÁ HOÀNG VŨ - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Kinh tế. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 20: Quận Gò Vấp. Ông BÙI TÁ HOÀNG VŨ, sinh ngày 10 tháng ...
Xem theo ngày Xem theo ngày