Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 21 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:07
Ông Nguyễn Trường Lưu  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN TRƯỜNG LƯU - Đảng ủy viên Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh. - Kiến trúc sư. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử ...
Bà Lê Thị Bình Minh  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà LÊ THỊ BÌNH MINH - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 21: Quận Phú Nhuận. Bà LÊ THỊ BÌNH MINH, sinh ngày 21 tháng 11 năm 1962. Quê ...
Ông Trịnh Xuân Thiều  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRỊNH XUÂN THIỀU - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Phú Nhuận, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ cơ quan Quận ủy quận Phú Nhuận. - Cử nhân Triết học, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu HĐND quận (nhiệm kỳ 2004 - 2009). Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 ...
Ông Vũ Thế Thịnh  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông VŨ THẾ THỊNH - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận. - Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 21: Quận Phú Nhuận. Ông VŨ THẾ THỊNH, sinh ngày 12 tháng 3 năm 1965. Quê quán: xã ...
Bà Ngô Đặng Hồng Vân  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGÔ ĐẶNG HỒNG VÂN - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. - Nghệ sĩ Ưu tú, Đạo diễn Sân khấu. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 21: Quận Phú Nhuận. Bà NGÔ ĐẶNG HỒNG VÂN, sinh ngày 26 tháng 5 năm 1966. Quê ...
Xem theo ngày Xem theo ngày