Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 22 Thứ Sáu, 18/10/2019, 09:21
Ông Đỗ Quang Chí  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Linh mục ĐỖ QUANG CHÍ - Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Mai Khôi, Phó Trưởng ban Ủy ban Đoàn kết Công giáo quận 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh. - Đại học Thần học. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số ...
Ông Lê Mạnh Hà  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ MẠNH HÀ - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. - Tiến sĩ Viễn thông, Cao cấp Lý luận Chính trị (đang học). - Đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2004 - 2009. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm ...
Ông Nguyễn Xuân Tiến  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN XUÂN TIẾN - Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Tân Bình. - Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 22: Quận Tân Bình. Ông NGUYỄN XUÂN TIẾN, ...
Ông Trần Anh Tú  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRẦN ANH TÚ - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Thái Sơn Nam. - Kỹ sư Điện, Cử nhân Luật. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 22: ...
Xem theo ngày Xem theo ngày