Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 23 Thứ Sáu, 18/10/2019, 09:01
Ông Phạm Văn Bá  (13/05)
A.TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông PHẠM VĂN BÁ - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu HĐND thành phố khóa VII, Đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa VII, VIII, IX, Đại biểu Hội đồng nhân dân phường các khóa II, ...
Ông Nguyễn Thanh Chín  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN THANH CHÍN - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, Bí thư Chi bộ cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. - Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố các khóa VI, VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân ...
Bà Đỗ Huỳnh Phương Lan  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà ĐỖ HUỲNH PHƯƠNG LAN - Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần In Minh Phương. - Cử nhân Anh văn, Cao đẳng Sư phạm. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 23: Quận Tân Bình. Bà ĐỖ HUỲNH PHƯƠNG LAN, sinh ngày 08 tháng 8 năm 1968. Quê ...
Ông Nguyễn Hoàng Minh  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN HOÀNG MINH - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. - Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 23: Quận Tân Bình. Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1957. ...
Ông Nguyễn Văn Tuấn  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN VĂN TUẤN - Nhà Báo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp Sông Thu. - Cử nhân Quản trị kinh doanh. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016). Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011. Đơn vị bầu cử số 23: Quận Tân Bình. Ông NGUYỄN VĂN TUẤN, sinh ngày 16 tháng 4 năm ...
Xem theo ngày Xem theo ngày