Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 24 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:44
Ông Hoàng Văn Điều  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ALTA. - Cử nhân Kinh tế ngành Ngoại thương, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Bình nhiệm kỳ 1985 - 1990. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày ...
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố các khóa VI, VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị ...
Bà Trần Thị Tuyết Hồng  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà TRẦN THỊ TUYẾT HỒNG - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Phú. - Cử nhân Luật, Trung cấp Lý luận Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 24: Quận Tân Phú. Bà TRẦN THỊ TUYẾT HỒNG, sinh ngày 08 tháng 8 năm 1979. ...
Ông Đỗ Phi Hùng  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông ĐỖ PHI HÙNG - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. - Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 24: Quận Tân Phú. Ông ĐỖ PHI HÙNG, sinh ngày 05 tháng 7 năm ...
Bà Vũ Chi Mai  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà VŨ CHI MAI - Phóng viên Báo Tuổi trẻ, thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Luật, đang học Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 24: Quận Tân Phú. Bà VŨ CHI MAI, sinh ngày 14 tháng 02 năm 1975. Quê ...
Ông Nguyễn Mạnh Trí  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN MẠNH TRÍ - Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn Y học Cổ truyền, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Châm cứu, Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Y học dân tộc – Bác sĩ đa khoa. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 ...
Ông Phạm Hưng Út  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông PHẠM HƯNG ÚT - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 1999 - 2004. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số ...
Xem theo ngày Xem theo ngày