Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 25 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:28
Bà Thượng Mỹ An  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà THƯỢNG MỸ AN - Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Đảng ủy viên, Ủy viên Thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên (SAIGONTOURIST). - Cử nhân Hành chính, Trung cấp Lý luận chính trị, đang học năm cuối Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng ...
Ông Trần Việt Anh  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRẦN VIỆT ANH - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Cao su Nhựa thành phố Hồ Chí Minh. - Kỹ sư Cơ khí. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân ...
Ông Lê Minh Đức  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ MINH ĐỨC - Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn Thủ Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên quận, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Hành chính, Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm ...
Bà Phan Thị San Hà  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà PHAN THỊ SAN HÀ - Giảng viên chính, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. - Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 25: Quận Thủ Đức. Bà PHAN THỊ SAN HÀ, ...
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. - Cử nhân Tài chính Tín dụng, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Lịch sử Đảng, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận nhiệm kỳ 1999 - 2004 và nhiệm kỳ 2004 - 2011. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ...
Xem theo ngày Xem theo ngày