Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 26 Thứ Sáu, 13/05/2011, 09:40

Ông Lê Nguyễn Minh Quang

A. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ông LÊ NGUYỄN MINH QUANG

- Tổng Giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam

- Tiến sĩ ngành Xây dựng.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII.

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)

Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011

Đơn vị bầu cử số 26: Quận Thủ Đức.

Ông LÊ NGUYỄN MINH QUANG, sinh ngày 14 tháng 02 m 1966. Quê quán: Đức Hòa, tỉnh Long An. Hiện cư ng tại s 425/45, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, thành ph H Chí Minh.

Quá trình công c của Ông như sau:

- T tháng 10 m 1984 đến tháng 7 m 1989: Ông là sinh viên Khoa Xây dựng Đại học Bách Khoa thành ph H Chí Minh;

- T tháng 8 m 1989 đến tháng 9 m 1991: Ông là K sư Công ty Descon (B Công nghiệp nhẹ);

- T tháng 9 m 1991 đến tháng 10 m 1995: Ông du học tại Pháp Tiến sĩ ngành y dựng;

- T tháng 11 m 1995 đến tháng 7 m 1996: Ông m việc tại Công ty Bouygues Offshore Việt Nam;

- T tháng 8 m 1996 đến tháng 7 m 1998: Ông là Giám đốc D án Bachy Soletanche Group;

- T tháng 8 m 1998 đến tháng 9 m 2001: Ông là Phó Tổng Giám đốc Công ty LD Bachy Soletanche Việt Nam;

- T tháng 9 m 2001 đến tháng 12 m 2010: Ông là Tổng Giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam;

- T tháng 01 m 2010 đến tháng 01 m 2011: Ông học Cao học Quản lý Công tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu Singapore, Trường Chính phủ Kennedy Hoa Kỳ;

- T tháng 02 m 2011 đến nay: Ông tiếp tục công c tại Công ty Bachy Soletanche Việt Nam với chức vTổng Giám đốc.

Ông LÊ NGUYỄN MINH QUANG được y ban Mặt trận T quốc Việt Nam thành ph giới thiệu ra ứng c Đại biểu Hội đồng nhân n thành ph khóa VIII (nhiệm k 2011-2016), đơn v bầu c s 26: Quận Th Đức.

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Với kiến thức chuyên n trong ngành xây dựng và được trang b kỹ năng trong lĩnh vực Quản lý Công, chương trình hành động của i tập trung vào 3 mục tiêu:

1.  QUY HOẠCH THÀNH PHỐ:

Việc triển khai quy hoạch giữ gìn kỷ cương quy hoạch phải được đảm bảo cho sự phát triển hài hòa bền vững của thành phố.

Cùng với Ban Kinh tế Ngân sách của HĐND TP, i s tích cực tham gia giám t việc triển khai quy hoạch tại quận Th Đức và của TP kiên quyết đ nghị:

- Xóa quy hoạch treo kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi thiết yếu của người dân cũng như sự phát triển chung của quận và TP.

- Lấy ý kiến rộng rãi với đồng bào cử tri về quy hoạch để việc thực hiện sẽ có sự giám sát chặt chẽ của cử tri và đại biểu.

2.  XÂY DỰNG BẢN:

Những năm qua TP đã nhiều công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng, tuy nhiên, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của các công trình vẫn điều được cử tri hết sức quan tâm.

Tiếp tục thực hiện công tác giám sát cùng Ban Kinh tế Ngân sách, tôi đặc biệt quan tâm đến:

- Chất lượng các dự án hạ tầng, cầu, đường, cấp thoát nước, đặc biệt là Kênh tiêu Ba Bò.

- Tiến độ triển khai và hoàn thành các dự án.

- Hiệu quả đầu tư: được đánh giá thông qua chất lượng tiến độ của dự án, đồng thời với việc đảm bảo dự toán được duyệt.

3.  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

Đây là vấn đ cơ bản và thiết yếu có liên quan trực tiếp đến cuộc sống mỗi ngày của ngườin TP. Ý thức được đ cao hàng đầu là mỗi việcm của cơ quan công quyền phải chịu s giám t và đánh giá của c tri thông qua đại biểu HĐND.

vậy, tôi sẽ quan tâm, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cải cách hành chánh, đặc biệt trong lĩnh vực nhà đất và xây dựng.

Cuối cùng, tôi quyết tâm sẽ xây dựng cho mình một chế độ tiếp xúc định kỳ, thường xuyên lắng nghe những điều bức xúc, kiến nghị của cử tri, đồng thời báo cáo với cử tri những mình đã làm được, đang làm những việc sẽ làm để cử tri cùng thông hiểu, hỗ trợ chỉ bảo để mình làm tròn nhiệm vụ./.


Số lượt người xem: 1809 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày