Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 26 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:12
Ông Huỳnh Công Hùng  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông HUỲNH CÔNG HÙNG - Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố; Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. - Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị, Cao cấp Quản lý nhà nước. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ...
Bà Phan Thị Liễu  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà PHAN THỊ LIỄU - Luật sư, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 26: Quận Thủ Đức. Bà PHAN THỊ LIỄU, sinh ngày 04 tháng 6 năm 1952. Quê quán: xã Bắc Trạch, ...
Ông Huỳnh Thanh Nhân  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông HUỲNH THANH NHÂN - Ủy viên ban Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Thủ Đức. - Cử nhân Khoa học ngành Lịch sử Việt Nam, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu HĐND thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày ...
Ông Lê Nguyễn Minh Quang  (13/05)
.ExternalClass1BEF82E69D7B4E0BA4B84FCD157054DA .shape {;} A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ NGUYỄN MINH QUANG - Tổng Giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam - Tiến sĩ ngành Xây dựng. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 ...
Ông Từ Minh Thiện  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TỪ MINH THIỆN - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Kinh tế học, Nghiên cứu sinh Kinh tế học, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 26: Quận Thủ ...
Xem theo ngày Xem theo ngày