Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 28 Thứ Sáu, 18/10/2019, 09:28
Bà Trần Thị Kim Anh  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà TRẦN THỊ KIM ANH - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Hành chính, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm ...
Ông Phạm Văn Đông  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông PHẠM VĂN ĐÔNG - Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. - Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 ...
Ông Nguyễn Hồng Lộc  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN HỒNG LỘC - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy nước Tân Hiệp, Phó Ban Quản lý dự án của Nhà máy nước Tân Hiệp trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. - Kỹ sư Cơ khí. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm ...
Ông Dương Văn Nhân  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông DƯƠNG VĂN NHÂN - Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu HĐND thành phố khóa VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 ...
Ông Nguyễn Văn Tươi  (13/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN VĂN TƯƠI - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. - Kỹ sư ngành Quản lý đất đai, Cử nhân ngành Công tác tư tưởng, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu HĐND dân huyện nhiệm kỳ 2004 - 2011. Ứng cử viên Đại biểu HĐND thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - ...
Xem theo ngày Xem theo ngày