Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 29 Thứ Sáu, 18/10/2019, 09:08
Bà Trương Thị Ánh  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà TRƯƠNG THỊ ÁNH - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị - Đại biểu Quốc hội khóa XII; Đại biểu HĐND thành phố khóa VI,VII; Đại biểu HĐND quận 1 nhiệm kỳ 1999-2004 và 2004-2009. Ứng cử viên Đại biểu Hội ...
Bà Trần Thị Thanh Nhàn  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà TRẦN THỊ THANH NHÀN - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong - TNHH một thành viên. - Cử nhân Anh văn, Sơ cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII ...
Ông Triệu Đỗ Hồng Phước  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRIỆU ĐỖ HỒNG PHƯỚC - Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ cơ sở, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cần Giờ. - Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh du lịch, Cao cấp Lý luận chính trị - Hành chính. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 ...
Ông Đoàn Văn Thanh  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông ĐOÀN VĂN THANH - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. - Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu HĐND huyện khóa V, VI, VII, VIII, IX. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn ...
Ông Nguyễn Phước Trung  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN PHƯỚC TRUNG - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp chuyên ngành Thú y, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm ...
Xem theo ngày Xem theo ngày