Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 3 Thứ Tư, 11/05/2011, 15:40

Thượng Tọa Danh Lung (Danh Lùng)

A. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Thượng tọa DANH LUNG

       (DANH LÙNG)

- y viên Hội đồng Tr s Phó ban n a Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại thành phố Cần Thơ, Phó Ch tịch Hội Liên hiệp n học Ngh thuật các n tộc thành phố Hồ Chí Minh

- Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Kiến trúc sư.

Ứng c viên Đại biểu Hội đồng nhân n thành ph khóa VIII (nhiệm k 2011 2016)

Bầu c ngày 22 tháng 5 m 2011

Đơn v bầu c s 3: Quận 3.

Thượng tọa DANH LUNG, sinh ngày 25 tháng 01 năm 1964. Quê quán : Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Hiện trụ trì chùa Chantarăngsây, phường 7, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau :

- Từ tháng 01 năm 1974 đến tháng 12 năm 1988 : Ông làm Giới tử tại chùa Mới rồi xuất gia tu học tại chùa Sirìvansà Thứ Ba, học Pali Khmer ngữ tại chùa Mới chùa Gò Đất, làm Giảng lớp Kinh luân Giới Khmer ngữ tại chùa Sirìvansà Thứ Ba, làm Chi hội trưởng Chi hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chùa Sirìvansà Thứ Ba, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang;

- Từ tháng 01 năm 1989 đến năm 1995 : Ông học trung học sở, Trung học phổ thông và Trường Đại học Kiến trúc tại thành phố Hồ Chí Minh Hội viên Hội Bảo trợ Văn hóa các dân tộc thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ năm 1995 đến năm 2004 : Ông Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của phường 7 quận 3, Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Chi Hội Phó Chi hội Văn học Nghệ thuật Khmer thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ năm 2004 đến nay : Ông Ủy viên Ủy ban Trung ương, Ủy viên Hội đồng vấn về Văn hóa Trung ương thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Tổng thư kiêm Chánh Văn phòng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại thành phố Cần Thơ; Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học Trung ương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Hội đồng vấn về Dân tộc Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Nghiên cứu Ngôn ngữ- Văn hóa Khmer thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy viên BTS Thành hội Phật giáo thành phố,  Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật các dân tộc thành phố.

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Trung ương Hội Văn học- Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam, Bằng khen của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển các Dân tộc” của Ủy ban Dân tộc Chính phủ.

Thượng tọa DANH LUNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), đơn vị bầu cử số 3: Quận 3

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Với vai trò trung tâm đoàn kết thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer Hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer; Nếu được trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động gồm 5 điểm sau đây:

1. Tăng cường mối quan hệ với quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của quận thành phố, để nắm tình hình phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri (đặc biệt đồng bào dân tộc Khmer phật tử Nam Tông Khmer) đến với cơ quan chức năng tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng thời, sẽ phát huy vai trò hoạt động giám sát của người đại biểu Hội đồng nhân dân đối với các quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - hội trên địa bàn thành phố quận trong việc thực thi pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Thông qua các hình thức đặc thù của các lễ hội dân tộc Khmer, các hoạt động tôn giáo, các phong trào từ thiện, giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc để thường xuyên tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng đề đạt của cử tri và sẽ phản ánh trung thực đến Hội đồng nhân dân Chính quyền thành phố, nhất là những vấn đề thuộc lĩnh vực: Tôn giáo, Dân tộc, Giáo dục   những bức xúc trong cuộc sống của người dân như: Quy hoạch đô thị, Cải cách hành chính, Phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

3. Tham gia và đxuất cùng c cấp, c ngành trong việc thực hiện c cơ chế, chính sách có liên quan đối với b phận người n tộc Khmer (đặc biệt quan tâm tới công nhân tại c Khu Công nghiệp và sinh viên đang tr học), trong việc an cư lập nghiệp, đào tạo và giải quyết việc m đnâng cao chất lượng các hoạt động n ngưỡng, n a - xã hội, cải thiện đời sống và chăm c sức khỏe người nghèo.

4. Thực hiện tốt các quy định về tiếp xúc cử tri, trả lời chất vấn của cử tri và báo cáo với cử tri đầy đủ những vấn đề liên quan đến trách nhiệm bản thân, phấn đấu thực hiện tốt “Quy chế dân chủ sở”. Trong phạm vi công tác của mình, tôi sẽ tích cực giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề cử tri kiến nghị, thắc mắc không nằm trong phạm vi phụ trách, tôi sẽ ghi nhận nghiên cứu để kịp thời chuyển tới quan thẩm quyền giải quyết và giám sát việc giải quyết đó nhằm từng bước đáp ứng tốt nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

5. Tăng cường giao lưu văn hóa, tín ngưỡng trong cộng đồng các dân tộc anh em trên tinh thần bảo tồn, gìn giữ phát huy những truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc./.


Số lượt người xem: 1236 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày