Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 30 Thứ Sáu, 18/10/2019, 09:23
Ông Phạm Văn Hải  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông PHẠM VĂN HẢI - Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng thành phố, Ủy viên Đảng Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. - Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành ...
Ông Trần Hữu Hiền  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRẦN HỮU HIỀN - Giám đốc Điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bảy Hồng Hạnh. - Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 30: Huyện Củ Chi. Ông TRẦN HỮU HIỀN, sinh ngày ...
Bà Phạm Thị Thanh Hiền  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà PHẠM THỊ THANH HIỀN - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy huyện Củ Chi. - Thạc sĩ Quản lý Nhà nước, Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Kinh tế chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu ...
Ông Trần Văn Tâm  (12/05)
.ExternalClass50CEE0B3CCF847B69970FDB26658F06C .shape {;} A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRẦN VĂN TÂM - Đại tá, Phó Tư lệnh - Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh. - Cử nhân Khoa học quân sự, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số ...
Ông Võ Văn Tân  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông VÕ VĂN TÂN - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Củ Chi. - Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu HĐND Huyện (nhiệm kỳ 2004 - 2009). Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 30: Huyện Củ ...
Xem theo ngày Xem theo ngày