Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 31 Thứ Sáu, 18/10/2019, 09:04
Ông Phan Thanh Hải  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông PHAN THANH HẢI - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hóc Môn. - Cử nhân chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. - Đại biểu HĐND huyện (nhiệm kỳ 2004–2009). Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 31: Huyện ...
Bà Nguyễn Thị Hồng  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN THỊ HỒNG - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số ...
Ông Lê Tuấn Tài  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ TUẤN TÀI - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. - Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Trung cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 31: Huyện Hóc Môn. Ông LÊ ...
Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN THỊ LỆ THỦY - Nhà báo, Trưởng ban Chính trị - Công đoàn Báo Người Lao động thành phố. - Cử nhân Ngôn ngữ học, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 31: Huyện Hóc Môn. Bà NGUYỄN THỊ LỆ ...
Ông Dương Hoa Xô  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông DƯƠNG HOA XÔ - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh. - Tiến sĩ Nông hóa học, Cử nhân Chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 31: Huyện Hóc Môn. Ông DƯƠNG HOA XÔ, sinh ngày 09 tháng 12 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày