Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 32 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:46
Ông Bùi Hòa An  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông BÙI HÒA AN - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. - Kỹ sư Hàng hải, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp Lý luận Chính trị. - Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 ...
Bà Đinh Thị Thái Hiền  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà ĐINH THỊ THÁI HIỀN - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn Nhà Bè. - Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Kinh tế Chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 32: Huyện Nhà Bè. Bà ĐINH THỊ THÁI HIỀN, sinh ngày ...
Ông Nguyễn Thành Lợi  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN THÀNH LỢI - Thầy thuốc ưu tú. - Trưởng khoa, Chi ủy viên Chi bộ Bệnh viện Tai - Mũi - Họng, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. - Bác sĩ chuyên khoa II Tai - Mũi - Họng, Trung cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu HĐND thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị ...
Ông Lê Hồng Sơn  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÊ HỒNG SƠN - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thạc sĩ Chính trị, Cử nhân Sư phạm - Đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2003 - 2007 Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 32: Huyện Nhà Bè. Ông LÊ HỒNG SƠN, ...
Ông Nguyễn Ngọc Xuân  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN NGỌC XUÂN - Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Kinh tế - Chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày ...
Xem theo ngày Xem theo ngày