Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 4 Thứ Sáu, 18/10/2019, 09:04
Bà Tô Thị Bích Châu  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà TÔ THỊ BÍCH CHÂU - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. - Dược sĩ Đại học, Cử nhân Kinh tế Chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị ...
Ông Huỳnh Quốc Cường (Huỳnh Minh Khúc)  (11/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông HUỲNH QUỐC CƯỜNG (HUỲNH MINH KHÚC) - Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy, kiểm tra viên Cao cấp, Trưởng phòng Nghiệp vụ cơ quan Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy. - Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị, Trung cấp Quản lý Nhà nước. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII ...
Ông Nguyễn Văn Đua  (11/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN VĂN ĐUA - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 4: Quận 4 Ông NGUYỄN VĂN ĐUA, sinh ngày 10 tháng 3 ...
Bà Nguyễn Thị Thu Mai  (11/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN THỊ THU MAI -Trưởng Ban Chính trị - Xã hội Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. -Cử nhân Báo chí. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 4: Quận 4. Bà NGUYỄN THỊ THU MAI, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1977. Quê quán: phường ...
Bà Trần Thị Thanh Thảo  (11/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà TRẦN THỊ THANH THẢO - Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Quận đoàn quận 4. - Cử nhân Luật, Trung cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 4: Quận 4. Bà TRẦN THỊ ...
Xem theo ngày Xem theo ngày