Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 5 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:31
Ông Nguyễn Đình Hưng  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN ĐÌNH HƯNG - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Hành Chính công, Kỹ sư Xây dựng, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 5: Quận 5. Ông NGUYỄN ĐÌNH HƯNG, ...
Bà Nhan Huệ Phương  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NHAN HUỆ PHƯƠNG - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Trung cấp Hành chính, Sơ cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu HĐND thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 5: Quận 5. Bà ...
Ông Lâm Thiếu Quân  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông LÂM THIẾU QUÂN - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong. - Thạc sĩ quản lý Công nghệ Thông tin, Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Thủy Lợi. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 5: Quận 5 Ông LÂM ...
Ông Nguyễn Hữu Tín  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN HỮU TÍN - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 5. - Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu HĐND thành phố khóa VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 5: Quận 5 Ông ...
Ông Tăng Cẩm Vinh  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TĂNG CẨM VINH - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Chính trị. - Đại biểu HĐND thành phố khóa VI, VII. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII ( nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 5: Quận 5 Ông TĂNG CẨM VINH, ...
Xem theo ngày Xem theo ngày