Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 6 Thứ Sáu, 18/10/2019, 08:09
Ông Trương Lâm Danh  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRƯƠNG LÂM DANH - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 6: Quận 6. Ông TRƯƠNG LÂM DANH, sinh ngày 22 tháng ...
Ông Hoàng Hữu Lượng  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông HOÀNG HỮU LƯỢNG - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn. - Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư Cơ khí. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 6: Quận 6. Ông HOÀNG HỮU LƯỢNG, sinh ngày 06 tháng 01 năm 1959. Quê ...
Thượng Tọa Thích Thanh Phong (Phạm Đức Phong)  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Thượng tọa THÍCH THANH PHONG (PHẠM ĐỨC PHONG) - Tu sĩ phật giáo, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm. - Cử nhân Phật học, thông thạo Hoa văn, Trung cấp tin học. - Đại biểu Hội đồng nhân dân phường 7, quận 3 nhiệm kỳ 2004 - 2011. Ứng cử viên Đại biểu ...
Bà Trần Thị Mai Trang  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà TRẦN THỊ MAI TRANG - Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Đức Đạt. - Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Khoa học Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 6: Quận 6. Bà TRẦN THỊ MAI TRANG, sinh ngày 28 tháng 02 năm 1976. ...
Ông Trần Hữu Trí  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRẦN HỮU TRÍ - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. - Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011–2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 6: Quận 6. Ông TRẦN HỮU TRÍ, ...
Xem theo ngày Xem theo ngày