Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 7 Thứ Sáu, 18/10/2019, 09:18
Bà Lê Ngọc Đào  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà LÊ NGỌC ĐÀO - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Chính trị. - Đại biểu HĐND phường khóa VI, VII, VIII, Đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 1999 - 2004. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử ...
Ông Nguyễn Văn Hiếu  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông NGUYỄN VĂN HIẾU - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh. - Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2004 - 2009. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng ...
Bà Thi Thị Tuyết Nhung  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà THI THỊ TUYẾT NHUNG - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân Vận Quận ủy 7, thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7 nhiệm kỳ III. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị ...
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Bà NGUYỄN THỊ THANH THÚY - Đại úy, Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, Hội viên Hội Âm nhạc thành phố, Hội viên Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. - Cử nhân Thanh nhạc, Trung cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011. Đơn ...
Ông Trần Ái Việt  (12/05)
A. TÓM TẮT TIỂU SỬ Ông TRẦN ÁI VIỆT - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. - Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Trung cấp Lý luận chính trị. Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 Đơn vị bầu cử số 7: Quận 7. Ông TRẦN ÁI VIỆT, ...
Xem theo ngày Xem theo ngày